• info@context4you.nl
  • 06-25 04 18 91

Bedrijfsscan

Bent u voorbereid op de toekomst? Doe dan eerst de gratis Quickscan!

Vanuit de omgeving van een onzekere en flexibelere arbeidsmarkt hebben ondernemers de laatste jaren een veranderde kijk op de veiligheids- en milieuverplichtingen gekregen. Ook de vele wijzigingen in nationale en internationale wet- en regelgeving zorgen voor de nodige onrust en financiële onzekerheid. Tenslotte willen wij nog wijzen op de mogelijke risico’s voor ondernemers op het gebied van veiligheid en personeel als gevolg van inefficiënte interne en externe communicatie.

1. Quickscan.

Kennis en ervaring binnen organisaties verdwijnen, waarmee de aandacht voor zaken als Kwaliteit, Arbo- en Milieu (KAM), HR en Communicatie kan afnemen, kunnen risico’s en kosten toenemen en blijven kansen liggen. Om voor uw organisatie de 0-situatie te bepalen, wordt op hoofdlijnen een vergrootglas over uw organisatie gelegd, waarmee inzicht wordt verkregen in de wettelijke verplichtingen, pijnpunten en aanwezige risico’s maar ook in de mogelijke kansen voor uw bedrijf.

Vanuit een door ons ontwikkelde gratis Quickscan meten wij in eerste instantie waaraan binnen uw bedrijf/instelling gebrek en/of behoefte bestaat zoals:

  • Voldoet u aan de wettelijke vereisten op het gebied van Arbo en Milieu? Zijn er risico’s op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu?
  • Hoe zijn uw KAM-, HR- en Communicatieprocessen ingericht en zijn er kansen om deze processen efficiënter te maken?
  • Waar kan ik kosten terugbrengen op het gebied van bijvoorbeeld verzuim, ongevallen, afval, energie en drukwerk?

Wat moet u doen en wat levert het op?

U vult een online vragenlijst in die bestaat uit drie thema’s die betrekking hebben op de belangrijkste aspecten van uw beleid.
Op basis van de ingevulde vragenlijst stellen wij een korte en bondige rapportage op met aandachtspunten en potentiële kansen op het gebied van KAM, HR en Communicatie. Aan de hand hiervan voert onze consultant een gesprek met u om een toelichting te geven over de aandachtsgebieden en mogelijke vervolgacties.

2. Bedrijfsscan.

Met een uitgebreidere Bedrijfsscan zijn wij vervolgens in staat gedetailleerder uw organisatie op discrete wijze door te lichten en in kaart te brengen. U bent voorbereid op de toekomst!

Interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met één van de samenwerkende partijen op. Wij informeren u graag over onze aanpak en de mogelijkheden, waarmee wij een toegevoegde waarde voor uw organisatie kunnen betekenen.

ProQESH | +31 6 2526 1444 | info@proqesh.nl | www.proqesh.nl
Selexxyz HR Consultancy | +31 43 3626254 | info@selexxyz.nl | www.selexxyz.nl
Context4You | +31 6 2504 1891 | info@context4you | www.context4you.nl