• info@context4you.nl
  • 06-25 04 18 91

Communicatiescan

De Communicatiescan in 3 stappen:

Indien u ervoor kiest uw organisatie aan een Communicatiescan te onderwerpen, kunt u de volgende procedure van ons verwachten:

Stap 1.

Middels een intake-gesprek proberen wij de organisatie beter in beeld te krijgen. Wij zullen hierin zoveel mogelijk informatie proberen te vergaren. Wij komen hiervoor bij u op bezoek en nemen samen met u stapsgewijs een ‘intake-vragenformulier’ door.
Tijdsduur: één à anderhalf uur.

Stap 2.

Nadat uw bedrijf in kaart is gebracht door het verzamelen van informatie stellen wij een op maat gemaakt ‘vervolg-vragenformulier’ samen. Dit zal enkele dagen in beslag nemen. Voor een tweede afspraak bezoeken wij u opnieuw voor het doornemen van dit formulier.
Tijdsduur: één à anderhalf uur.

Stap 3.

Aan de hand van de antwoorden uit bovenstaand ‘interview’ maken wij via een puntensysteem een communicatie-analyse. De uitkomst van deze analyse gebruiken wij vervolgens om u te adviseren waar u binnen uw organisatie kunt verbeteren op het gebied van communicatie. Wellicht dat hier nog meer resultaat te halen valt uit inkoop, verkoop, communicatie en marketing in het algemeen of onderdelen hiervan, zoals huisstijl, marketingtools, e.d.
Tijdsduur: één à anderhalf uur.

Doelstelling:

Behalve advies op communicatief gebied zullen in de Communicatiescan ook enkele organisatorische items aan bod komen, zodat wij daarnaast, voor de volkomenheid, een bedrijfsadvies kunnen afgeven.

De uiteindelijke doelstelling van de Communicatiescan is uw organisatie bewust te maken van maximale efficiency en te streven naar kostenbesparing.