• info@context4you.nl
  • 06-25 04 18 91

Archives

UWV Werkbedrijf

  • Zelf ontwikkelde Communicatie Quick Scan (CQS) gedaan. In een 3-stappenplan is de organisatie doorgelicht op het communicatiebeleid van UWV Werkbedrijf in de breedste zin des woords. Zowel interne als externe communicatie in kaart gebracht en het eindresultaat verwerkt in een uitgebreid adviesrapport.